Welkom

 

Voorzitter :                Klaas Jonkman

Secretaris :               Wim Zijlstra

Penningmeester :     Marike Eussen

Bestuurslid :             Bert Wolters

De Wijkraad Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg is een organisatie die in contact treedt, overleg voert en samenwerkt met overheden, instellingen en organisaties die medezeggenschap hebben over woon-, werk-, en leefomstandigheden in deze wijken. Daarnaast probeert zij bewoners te betrekken bij knelpunten en activiteiten.